Overleg:Utrechtse Heuvelrug

Pagina-inhoud wordt niet ondersteund in andere talen.
Uit Wikivoyage

Tekst uit een hoofdstuk dat er niet hoort te zijn volgens sjabloon voor regio's[bewerken]

**********************************************************************************
*** "Geschiedenis" is geen hoofdstuk van het artikelsjabloon voor Regio's.     ***
*** De meeste info past beter bij het Wikipedia-artikel "Utrechtse Heuvelrug". ***
*** Wel zou bijvoorbeeld bij "Bekijken" de "Piramide van Austerlitz" kunnen    ***
*** worden vermeld, met een regeltje tekst over de geschiedenis er van.        ***
**********************************************************************************

Geschiedenis[bewerken]

Prehistorie[bewerken]

De Utrechtse Heuvelrug is, zoals onder het kopje info staat, gevormd in de voorlaatste IJstijd, doordat optrekkende gletsjers zand en steen voor zich uit duwden. Toen het ijs wegtrok werd het gebied langzaamaan bevolkt door grote dieren zoals beren en reuzenherten, en in het Midden-Paleolithicum (100.000 tot 150.000 v.Chr) begonnen de eerste mensen zich te vestigen op de Heuvelrug. Dit was omdat dit een van de weinige stukjes van Nederland was die toentertijd niet het risico liepen te overstromen. Rond 2000 v.Chr. doken er voor het eerst grafheuvels op, die er vandaag de dag nog steeds liggen. De grafheuvels verdwenen in de Romeinse Tijd, wat ons brengt naar...

Romeinse Tijd[bewerken]

De Utrechtse Heuvelrug maakte in de oudheid geen deel uit van het Imperium Romanum, maar toen Julius Caesar tussen 58 v.Chr. en 51 v.Chr. de landen ten zuiden van de Rijn veroverde, kregen de bewoners van de heuvelrug ongetwijfeld allemaal Romeinse invloed binnen. Denk aan kippen, katten, dakpannen, woorden uit 't Latijn, ijzer, geschreven tekst en geld (in plaats van ruilhandel). Zij kregen dat allemaal binnen door Romeinse kooplieden die de streek bezochten, en, in grotere mate, Germanen van de Heuvelrug die naar het Imperium Romanum afrezen. Een belangrijke gebeurtenis dus.

In de 5e eeuw trokken de Hunnen Europa al plunderend en moordend Europa binnen, en ze lieten ook op de Heuvelrug een grote impact achter. Mede door de Hunnen trokken de Romeinen rond 476 weg uit onze streken, wat dan weer een rampzalige gebeurtenis was. De meeste inwoners van de Heuvelrug trokken dan ook weg met de Romeinen. Doordat de meeste inwoners van de Heuvelrug door de Hunnen waren vermoord of met de Romeinen mee waren gegaan, was de Heuvelrug een tijd erg dunbevolkt, wat ervoor zorgde dat het wild z'n gang kon gaan en de natuur zich een paar decennia vrij kon ontwikkelen. Uit het machtsvacuüm dat de Romeinen achterlieten na hun vertrek ontstond op de Utrechtse Heuvelrug het gouw Flethite, met Zeist als hoofdstad. Flethite beheerste de hele Heuvelrug. In de late 5e eeuw werd het gouw Flethite na een korte oorlog door het Frankische Rijk veroverd. De 5e eeuw was dus een drukke tijd voor de Heuvelrug!

Vroege Middeleeuwen[bewerken]

Rond het jaar 700 bekeerde Willibrord de mensen van de Utrechtse Heuvelrug tot het christendom. Willibrord heeft nog steeds een schrijn en een standbeeld in de stad Utrecht. (Hoewel de traditionele Germaanse godsdienst en gebruiken nog honderden jaren lang levend bleven). In diezelfde eeuw voerde Karel de Grote, keizer van het Frankische Rijk, vanuit onder andere de Utrechtse Heuvelrug oorlog met de Saksen uit het oosten van Nederland en Duitsland.

Nóg een ramp trof Nederland in de 9e eeuw, in 838 om precies te zijn. In dat jaar overstroomde bijna heel Noordwest-Nederland, waardoor duizenden mensen stierven en nog meer mensen zichzelf dakloos vonden. Voor de Utrechtse Heuvelrug was het echter een prettige gebeurtenis, want de vele vluchtelingen die deze ramp teweegbracht kwamen massaal naar de Utrechtse Heuvelrug om hun voeten droog te houden. Deze mensen boostten de economie van de dunbevolkte Heuvelrug, want er was genoeg werk te doen (houthakken, jagen, bouwen), en ze stichtten de stad Zeist.

In de 9e eeuw groeide Wijk bij Duurstede, in het zuiden van de Heuvelrug, uit tot een van de grootste handelsplaatsen in heel West-Europa. Daar kwamen de Vikingen op af, die Wijk bij Duurstede (toen Dorestad geheten) meerdere malen plunderden en soms veroverden ze Dorestad ook voor een tijdje. In die tijd namen ze naast geld, eten en grondstoffen ook heel veel slaven mee, vooral van de Utrechtse Heuvelrug. Die slaven hielden ze niet allemaal in hun eigen, dunbevolkte Scandinavië, maar ze brachten de meeste slaven die ze hier hebben geroofd naar het Byzantijnse Rijk en het Kalifaat van Bagdad, waar het goed ging en de rijken snakten naar slaven, die de Vikingen hun brachten. Ze kregen de slaven daar over de rivieren van Oost-Europa (de Dnjepr en de Don). De Utrechtse slaven integreerden langzaam in de oosterse rijken, en de vrouwelijke slaven kregen vaak meerdere kinderen van hun meesters, dus waarschijnlijk heeft een klein deel van de Turkse en Irakese bevolking een aantal voorouders van de Utrechtse Heuvelrug!

Volle Middeleeuwen[bewerken]

Na die verschrikkelijke tijd van oorlog en plunderingen door Vikingen begon Utrecht pas écht naam te maken als onafhankelijk bisdom. De bisschop van Utrecht was in die tijd de baas over alle kerken in het huidige Zeeland, Overijssel en Drenthe, en daarmee hadden ze dus de facto de macht in die gebieden. Er werden handelsroutes aangelegd dwars door de Utrechtse Heuvelrug, waardoor het weer iets beter ging met het gebied. Maar na een tijd nam de macht en rijkdom van Utrecht af doordat Vlaanderen en Holland steeds meer macht kregen. Daardoor nam het belang en de economie van de Utrechtse Heuvelrug ook af.

80 jarige oorlog & Gouden Eeuw[bewerken]

In de 80 jarige onafhankelijkheidsoorlog tegen Spanje speelde de Utrechtse Heuvelrug geen rol. De Gouden Eeuw drukte een groot stempel op het landschap van de Utrechtse Heuvelrug. In die tijd werden er heel veel bossen gekapt en aangeplant om genoeg hout te produceren voor de scheepsbouw. Ook werd de Stichtse Lustwarande aangelegd in deze tijd, een gordel van vele landhuizen, villa's en kastelen op de Utrechtse Heuvelrug waar de rijke kooplieden uit Holland konden wonen in hun vakanties.

Napoleon en de monarchie[bewerken]

Toen Napoleon Bonaparte rond 1800 de Nederlanden veroverde, verbleef zijn leger een tijd op de Utrechtse Heuvelrug. Ze bleven maar kort, maar hun sporen zijn nog steeds duidelijk zichtbaar, vooral in de vorm van de Piramide van Austerlitz. Koning koopman (Willem I) heeft niet zo'n grote afdruk op de Heuvelrug als op de rest van Nederland, want de Heuvelrug was niet geschikt voor kanalen en fabrieken vanwege het droge, heuvelachtige landschap. De koninklijke familie liet in die tijd wel een paleis bouwen op de Heuvelrug, paleis Soestdijk. Dat staat er nu ook nog steeds.

Wereldoorlogen en de wederopbouw[bewerken]

U heeft vast wel gehoord van de slag bij de Grebbeberg, bij Rhenen. Daar vond in de tweede wereldoorlog een grote slag plaats tussen het Duitse en het Nederlandse leger. Er zijn bij de Grebbeberg nog steeds veel overblijfselen uit de tweede wereldoorlog, zoals oorlogsgraven en een gedenkteken. De Duitsers bouwden bij Amersfoort ook een werkkamp voor mensen die zij als misdadigers beschouwden, genaamd Kamp Amersfoort. Het kamp is nog steeds te bezichtigen. Na de 2e wereldoorlog popten er in de steden en dorpen van de heuvelrug talloze vinexwijken op, maar het mooie landschap van landhuizen, bossen, heide en pannenkoeken is toen gelukkig best goed behouden gebleven.