Reisrecht

Uit Wikivoyage
Onderwerpen > Reisrecht
Reisrecht

COVID-19 Klik hier om te zien of er nog beperkende maatregel zijn voor het land van bestemming

Dit artikel is een onderwerp.

Reisrecht is het onderdeel van het recht dat betrekking heeft op passagiersrechten. Hier vindt u een complete opsomming van alle nationale en internationale regelingen die van toepassing zijn op reizen per lucht, spoor, weg en water.

In Nederland is vooral Verordening (EG) 261/2004 bekend. In deze Verordening is bepaald dat reizigers onder voorwaarden recht hebben op financiële compensatie indien hun vlucht is vertraagd of geannuleerd. In artikel 11.15 van de Wet Luchtvaart is de handhaving van de Verordening opgedragen aan de Staatssecretearis van Infrastructuur en Milieu. Dit betekent dat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) van toepassing is, inclusief de zogeheten beginselplicht tot handhaving. Indien een vliegmaatschappij in geval van een vluchtvertaging of een vluchtannulering ten onrechte weigert om aan de passagier compensatie te betalen, dan is sprake van een overtreding in de zin van artikel 5:1 van de Awb. De Staatssecretaris is in dat geval verplicht om, op aanvraag van de gedupeerde reiziger, de overtreding te doen beëindigen, middels oplegging van een last onder bestuursdwang.

In Nederland is door toedoen van de belangrijkste stakeholders (Staatssecretaris, vliegmaatschappijen, Consumentenbond) een situatie gecreëerd waarbij de reiziger ten onrechte wordt gedwongen om zich tot de kantonrechter te wenden om zijn recht op financiële compensatie af te dwingen. Deze misstand is ondanks diverse pogingen van onder andere Tweede Kamerleden tot op heden niet doorbroken.

Dit artikel is een beginnetje en heeft uw aandacht nodig. Het heeft geen sjabloon. Duik erin en verbeter het!