Wikivoyage:Onafhankelijk van het medium

Uit Wikivoyage

Wikivoyage artikelen moeten bruikbaar zijn in online vorm én in geprinte vorm. Probeer dus geen aannames te doen over het medium dat de lezer gebruikt om de tekst tot zich te nemen.

Teksten als "Klik op de link hieronder" of "Ga naar pagina 47" moeten worden vermeden. In plaats daarvan kan er worden volstaan met "Zie ook de sectie Veiligheid", wat in het formaat "Zie ook de sectie Veiligheid" zowel te begrijpen en te volgen is voor de online-lezer als voor lezers van een geprinte versie van het artikel.