Wikivoyage:Telefoonnummers

Uit Wikivoyage

Voor de meeste beschrijvingen (restaurants, bars, hotels, attracties), is het handig om een telefoonnummer te hebben om contact te kunnen leggen.

In Wikivoyage formatteren wij telefoonnummers op de wijze waarop ze internationaal zouden worden gedraaid, maar op zo'n manier dat het landnummer, het net-of zonenummer en het deel dat lokaal gedraaid kan worden door een spatie van elkaar gescheiden zijn.

+<landnummer> <net- of zonenummer> <lokaal nummer>

Bijvoorbeeld, voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken van Nederland gebruik je de wiki-opmaak:

+31 70 348 6486

waarbij "+31" het landnummer is, "70" het netnummer is en "348 6486" het lokaal nummer dat binnen het net Den Haag gedraaid kan worden (en 070 348 6486 binnen Nederland). Overal ter wereld, dus ook binnen Nederland en in Den Haag kun je het volledige nummer gebruiken.

Hetzelfde formaat geldt uiteraard voor faxnummers.

Plaats geen delen van het nummer tussen haken () en gebruik in het nummer geen schuine (/) of platte (-) streepjes.

Mobiele aanbieders vervangen de + in een telefoonnummer automatisch door de plaatselijk geldende toegangscode voor internationaal telefoon verkeer (vaak, maar lang niet altijd is dat 00), maar op vaste telefoons moet de beller dat zelf doen. Dat geldt ook voor de toegangscode voor binnenlands, niet-plaatselijk telefoonverkeer (vaak, maar lang niet altijd is dat 0; soms is er geen code voor). Het gebruik van net- of zonenummers en eventuele voorvoegsels zoals "0" moeten daarom in de Contact-sectie van de landenartikelen in deze gids genoemd worden.

Wil je aangeven dat een telefoonnummer een mobiel nummer is, plaats dan de vermelding "(mobiel)" na het telefoonnummer.