Wikivoyage:Listing-tags

Uit Wikivoyage
Listing-tags

COVID-19 Klik hier om te zien of er nog beperkende maatregel zijn voor het land van bestemmingEnige tijd na de start van Wikitravel werden de listing-tags geïntroduceerd om tot een uniforme wijze van lijsten van objecten (hotels, restaurants, bezienswaardigheden, etc.) te komen. De tags met ondersteunende programmatuur zijn ongewijzigd uit de Engelse versie van Wikitravel overgenomen, wat nog merkbaar is aan de namen van de tags en die van de invulgegevens. Wikivoyage heeft deze tags overgenomen, maar heeft deze inmiddels vervangen door sjablonen. De wijze waarop deze sjablonen dienen te worden gebruikt, wordt hier nader toegelicht.

Mogelijke sjablonen[bewerken]

Sjabloon Formaat Toelichting
see {{see | name= | alt= | url= | email= | address= | lat= | long= | directions= | phone= | tollfree= | fax= | hours= | price= | image= | content=}} Voor bezienswaardigheden die onder "Bekijken" staan
do {{do | name= | alt= | url= | email= | address= | lat= | long= | directions= | phone= | tollfree= | fax= | hours= | price= | image= | content=}} Voor vermeldingen die onder "Doen" staan
buy {{buy | name= | alt= | url= | email= | address= | lat= | long= | directions= | phone= | tollfree= | fax= | hours= | price= | image= | content=}} Voor vermeldingen die onder "Kopen" staan
eat {{eat | name= | alt= | url= | email= | address= | lat= | long= | directions= | phone= | tollfree= | fax= | hours= | price= | image= | content=}} Voor restaurants die onder "Eten" staan
drink {{drink | name= | alt= | url= | email= | address= | lat= | long= | directions= | phone= | tollfree= | fax= | hours= | price= | image= | content=}} Voor bars, cafés, disco's, etc. die onder "Uitgaan" staan
sleep {{sleep | name= | alt= | url= | email= | address= | lat= | long= | directions= | phone= | tollfree= | fax= | checkin= | checkout= | price= | image= | content=}} Voor hotels, guesthouses, campings, etc. die onder "Overnachten" staan
listing {{listing | name= | alt= | url= | email= | address= | lat= | long= | directions= | phone= | tollfree= | fax= | hours= | price= | image= | content=}} Voor vermeldingen die niet onder de hiervoor vermelde hoofdstukken staan

De invulling[bewerken]

Alle sjablonen, op het sleep-sjabloon na, hebben de zelfde (mogelijke) invulgegevens. Bij sleep is hours vervangen door checkin en checkout, wat voor accommodaties meer van toepassing is. Gegevens van andere aard, zoals beschrijvende informatie, kan worden geplaatst achter content=. Als ieder invulgegeven wordt ingevuld met de naam van dat invulgegeven, dan ziet dat er als volgt uit:

 • {{listing | name=name | alt=alt | address=address | directions=directions | lat= | long= | phone=+31 123 | tollfree=+31 456 | email=email@website.com | fax=+31 789 | url=http://www.website.com | hours=hours | price=price | image=image | content=Beschrijvende informatie.}}

Met als resultaat in het artikel:

En voor het afwijkende sleep-sjabloon is dit respectievelijk:

 • {{sleep | name=name | alt=alt | address=address | directions=directions | lat= | long= | phone=+31 123 | tollfree=+31 456 | email=email@website.com | fax=+31 789 | url=http://www.website.com | checkin=checkin | checkout=checkout | price=price | image=image | content=Beschrijvende informatie.}}
 • name (alt), address (directions),  +31 123, gratis nummer: +31 456fax: +31 789, e-mail: . Check-in: checkin, check-out: checkout. Beschrijvende informatie. price.

NB Voor phone=, tollfree=, email=, fax= en url= zijn niet de namen van de invulgegevens ingevuld, maar zijn waarden gegeven die door controlerende software wordt herkend als (mogelijk) correct.

In hiervoor gegeven voorbeelden zijn enkele invulgegevens ongebruikt gebleven. Het gaat om lat= en long=. Ook image= heeft een betekenis als lat= en long= zijn ingevuld. Dit betreft toevoegingen die in maart 2013 zijn gemaakt. Met deze toevoeging kan de plaats op de kaart zichtbaar worden gemaakt. Kijk wat er gebeurt als ook deze invulgegevens worden toegevoegd:

 • {{listing | name=name | alt=alt | address=address | directions=directions | lat=52.373148 | long=4.891785 | phone=+31 123 | tollfree=+31 456 | email=email@website.com | fax=+31 789 | url=http://www.website.com | hours=hours | price=price | image=Amsterdam Royal Palace 1699.jpg | content=Beschrijvende informatie.}}
 •    name (alt), address (directions),  +31 123, gratis nummer: +31 456fax: +31 789, e-mail: . hours. Beschrijvende informatie. price.

In het resultaat is maar weinig verandering te zien, alleen is er een gekleurd rechthoekje met een getal aan het begin toegevoegd. Hierop kan geklikt worden, waarna een pagina met een kaartje wordt getoond, met een marker in het middelpunt. De marker staat op de coördinaten die met lat= en long= werden aangegeven en heeft de zelfde kleur en nummer als het rechthoekje aan het begin van de tekst. Als het muis-pijltje boven de marker wordt geplaatst, wordt in een rechthoekig venstertje een tekst getoond die gelijk is aan de tekst bij name=. Als ook de naam van een afbeelding bij image= staat, dan verschijnt er een extra teken () achter de tekst. Door dan op het venstertje te klikken, verschijnt een miniatuur-afbeelding van de afbeelding in het venstertje. Die miniatuur-afbeelding kan dan weer worden aangeklikt om een groot formaat afbeelding te verkrijgen.

Het formaat van de individuele invulgegevens[bewerken]

name[bewerken]

Hier plaats je de naam van het object zoals die ter plekke wordt aangetroffen (als een opschrift of via bewegwijzering). Als een ander schrift dan het Latijnse alfabet gangbaar is op de bestemming, kan hier het beste de omzetting (transcriptie) naar het Latijnse alfabet worden geplaatst, zodat het in de alfabetische volgorde van de lijst gemakkelijk kan worden gevonden. Enkele voorbeelden:

 • name=Standbeeld van Jan met de pet
 • name=Restaurant de gouden kikker
 • name=Koninklijk Paleis
 • name=Kerkplein
 • name=Amstel Inter-Continental
 • name=Wat Phra Singh

alt[bewerken]

Hier plaats je, afhankelijk van de omstandigheden, de naam waaronder het ook bekend is (het Amstel Inter-Continental kent toch eigenlijk iedereen als Amstelhotel) of waaronder het vroeger bekend was (als de lokale bevolking nog niet aan de nieuwe naam gewend is, kan het helpen die oude naam te noemen als je de weg vraagt). Waar een ander schrift wordt gebruikt dan het Latijnse afabet, kan hier de naam in dat andere schrift worden geplaatst. Enkele voorbeelden (die bij de hiervoor genoemde name-voorbeelden zouden kunnen horen):

 • alt=Gekke Jantje
 • alt=De kwaakert
 • alt=Jacobuspaleis
 • alt=Het vrijerspleintje
 • alt=Amstelhotel
 • alt=วัดพระสิงห์วรมาวิหาร

address[bewerken]

Hier wordt het adres van een object gegeven. Voor veel bezienswaardigheden, bijvoorbeeld een standbeeld, is geen volledig postadres te geven. Voor een adres waarmee ook papieren correspondentie mogelijk of zelfs noodzakelijk is, dient wel een volledig postadres te worden opgegeven, en wel volgens het in het betreffende land gebruikelijke formaat. Situaties waarin dat een rol kan spelen zijn:

 • Er is geen e-mail beschikbaar.
 • Je hebt zelf geen computer (tenslotte kan een artikel ook in afgedrukte vorm aan je zijn overhandigd).
 • Een kopie van een dokument met jouw paraaf is vereist (geen scan via e-mail, waarvoor de ontvanger afdrukkosten moet maken).

Het moet dan niet nodig zijn ergens op een website achter deze gegevens te zien te komen.
Enkele voorbeelden:

 • address=Stadsplein
 • address=Dorpsstraat 123
 • address=Dorpsstraat 123, 918273 Leukdorp
 • address=P.O. Box TL 12345 Tamale N/R, Ghana

directions[bewerken]

Voor bezienswaardigheden waarvoor geen volledig adres kan worden gegeven, kunnen hier nadere aanwijzingen worden vermeld. Ook wordt hier een eventueel meldadres gegeven van onderkomens waar niet steeds iemand aanwezig is. Enkele voorbeelden:

 • directions=In de noord-oosthoek van het plein
 • directions=de officiële monumentale ingang is altijd gesloten, in het steegje is de normale ingang
 • directions=pal naast de kerk
 • directions=het café is in de winkel op de eerste etage
 • directions=Eerst melden bij de eigenaar, Jan Jansen, Janssenplein 1, Janssensstad.
 • directions=Een dag tevoren binnen kantooruren reserveren bij mw De Vries op het gemeentehuis, tel. 1234567890.

lat[bewerken]

De breedtegraad (latitude) in decimale graden (dus niet 15° 25' 35" N, maar 15 + 25/60 + 35/3600 = 15.42638888888889, hier positief wegens noorderbreedte) met een punt als decimaalteken. Positieve getallen (0 t/m 90) voor noorderbreedte en negatieve getallen (0 t/m –90) voor zuiderbreedte. Voorbeelden:

 • lat=15.42638888888889
 • lat=-15.42638888888889

long[bewerken]

De lengtegraad (longitude) in decimale graden (dus niet 15° 25' 35" W, maar 15 + 25/60 + 35/3600 = –15.42638888888889, hier met een minteken wegens westerlengte) met een punt als decimaalteken. Positieve getallen (0 t/m 180) voor oosterlengte en negatieve getallen (0 t/m –180) voor westerlengte.

 • long=15.42638888888889
 • long=-15.42638888888889

phone[bewerken]

Zie ook Telefoonnummers voor de richtlijnen voor telefoonnummervermelding. Enkele voorbeelden van invullingen van Phone=:

 • goed +31 20 123 4567. Resultaat van de invulling: phone=+31 20 123 4567. Het telefoonnummer is aanklikbaar door het gebruik van een + aan het begin en verder alleen cijfers en spaties.
 • goed +31 20 123 4567, +31 20 456 7890. Resultaat van de invulling: phone=+31 20 123 4567, +31 20 456 7890. Beide telefoonnummers zijn aanklikbaar door het gebruik van een komma als scheidingsteken tussen de nummers.
 • fout +31 20 123 4567/456 7890. Resultaat van. de invulling: phone=+31 20 123 4567/456 7890. Beide nummers dienen compleet met land- en netnummer te worden gespecificeerd.
 • goed +31 20 123 4567, +31 6 1234 5678 (mobiel). Resultaat van de invulling: phone=+31 20 123 4567, +31 6 1234 5678 (mobiel). Beide nummers zijn aanklikbaar.
 • fout +31 20 123 4567, mobiel: +31 6 1234 5678. Resultaat van de invulling: phone=+31 20 123 4567, mobiel: +31 6 1234 5678. Het mobiele nummer is niet aanklikbaar. De oplossing hiervoor is (mobiel) achter het nummer te zetten.
 • fout +31 20 123 4567, +31 6 1234 5678 (na 18:00). Resultaat van de invulling: phone=+31 20 123 4567, +31 6 1234 5678 (na 18:00). Het mobiele nummer is niet aanklikbaar. De oplossing hiervoor is bij content= aanwijzingen van deze aard te geven.

tollfree[bewerken]

email[bewerken]

Het e-mailadres bij een object behoort in de standaardnotatiewijze van e-mailadressen te worden opgegeven. Andere informatie mag daar niet aan worden toegevoegd. Voorbeeld:

 • email="naam@website.com

Maar fout is dus:

fax[bewerken]

Zie ook hiervoor Telefoonnummers voor de richtlijnen voor telefoonnummervermelding. Enkele voorbeelden:

 • fax=+31 20 123 4567
 • fax=+31 20 123 4567 (08:00-18:00) +31 20 765 4321 (voor spoedgevallen na 18:00)

url[bewerken]

Hier moet de volledige url, inclusief http(s) en "://" opgegeven worden. Voor hotels dient dit de homepage van dat hotel te zijn, maar als het hotel deel uitmaakt van een hotelketen met maar één gemeenschappelijke website, dan dient de link de pagina van de betreffende vestiging direct te openen. Informatie over veel bezienswaardigheden van een plaats kan wel bij elkaar op een gemeentelijke website staan of op de website van de plaatselijke VVV (tourist information). In dat geval is het wenselijk dat de betreffende pagina's direct worden getoond, en dat je niet op de homepage van de gemeente uitkomt. Verder is het niet gewenst een link te maken naar een commerciële website met vele adressen, waarop tevens het betreffende object genoemd staat.

Niet gewenst is dus:

hours[bewerken]

Dagen moeten worden afgekort (ma di wo do vr za zo), tijden volgens de 24-uurs klok: 10:00-16:35. Voorbeelden:

 • hours=ma 13:00-17:00, di-za 09:00-17:00, zo 10:00-16:00
 • hours=ma wo vr 13:00-15:00, di do 09:00-12:00, za zo gesloten
 • hours=Dagelijks 09:00-18:00

checkin[bewerken]

De vroegste checkin-tijd, eventueel aangevuld met extra info. Voorbeelden:

 • checkin=14:00
 • checkin=14:00 (11:00 tegen bijbetaling van 10% van de overnachtingsprijs)

checkout[bewerken]

De laatste checkout-tijd, eventueel aangevuld met extra info. Voorbeelden:

 • checkout=11:00
 • checkout=11:00 (14:00 tegen bijbetaling van 10% van de overnachtingsprijs)

price[bewerken]

Prijsinformatie in de lokale valuta, bij vreemde valuta geen Euro-bedragen tussen haakjes erachter. De omrekenkoers behoort in het land-artikel te staan. Enkele voorbeelden:

 • price=£5,00 (na 15:00 £3,00)
 • price=€5,00 (volwassenen) €3,00 (kinderen, studenten, 60-plus)
 • price=50-80 baht voor een voorgerecht, 70-120 baht voor een hoofdgerecht, 10 baht voor een portie rijst
 • price=alleen voor leden, (familie-)lidmaatschap $100 per jaar
 • price=van €100,00 per kamer per nacht (laagseizoen) tot €125,00 (hoogseizoen)
 • price=€75,00 per nacht (eenpersoons kamer) tot €1750,00 (presidentiele suite)
 • price=£35,00 per persoon per nacht in alle seizoenen
 • price=500 baht per nacht (eenpersoons kamer zonder faciliteiten) tot 1500 baht (tweepersoons kamer met airco en douche)

Maar fout is dus (ook al kan het in sommige situatie best verleidelijk zijn het toch zo te doen):

 • price=500 baht per nacht (nog geen 12 eurootjes!)

Enkele opmerkingen betreffende de lay-out[bewerken]

Als een tag veel tekst bevat, dan wordt dankzij de "*" aan het begin van de regel alle tekst op vervolgregels automatisch ingesprongen.

 • {{listing | name=Een lange lange lange lange lange naam | alt=alt | address=Een lang lang lang lang lang adres | directions=Lange lange lange lange lange lange directions | lat= | long= | phone=veel veel veel veel veel veel veel veel telefoonnummers | tollfree=veel gratis nummers veel gratis nummers | email=langlanglanglanglanglanglanglangemail@adresadresadresadresadresadresadres.com | fax=veel veel veel veel veel veel veel veel faxnummers | url=http://www.website.com | hours=hours | price=price | content=Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie.}}
 • Een lange lange lange lange lange naam (alt), Een lang lang lang lang lang adres (Lange lange lange lange lange lange directions),  veel veel veel veel veel veel veel veel telefoonnummers, gratis nummer: veel gratis nummers veel gratis nummersfax: veel veel veel veel veel veel veel veel faxnummers, e-mail: . hours. Veel beschrijvende informatie. Nieuwe regel gewenst. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. price.

Maar als in de beschrijvende informatie een zin links in de kantlijn moet komen, dan veroorzaakt de enter-toets het volgende beeld:

Nieuwe regel gewenst. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. price.

De oplossing is het gebruik van <br /> op de plek waar je de enter-toets had willen gebruiken:

 • {{listing | name=Een lange lange lange lange lange naam | alt=alt | address=Een lang lang lang lang lang adres | directions=Lange lange lange lange lange lange directions | lat= | long= | phone=veel veel veel veel veel veel veel veel telefoonnummers | tollfree=veel gratis nummers veel gratis nummers | email=langlanglanglanglanglanglanglangemail@adresadresadresadresadresadresadres.com | fax=veel veel veel veel veel veel veel veel faxnummers | url=http://www.website.com | hours=hours | price=price | content=Veel beschrijvende informatie.<br />Nieuwe regel gewenst. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie.}}
 • Een lange lange lange lange lange naam (alt), Een lang lang lang lang lang adres (Lange lange lange lange lange lange directions),  veel veel veel veel veel veel veel veel telefoonnummers, gratis nummer: veel gratis nummers veel gratis nummersfax: veel veel veel veel veel veel veel veel faxnummers, e-mail: . hours. Veel beschrijvende informatie.
  Nieuwe regel gewenst. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie. Veel beschrijvende informatie.
  price.