Wikivoyage:Naamgeving van artikelen

Uit Wikivoyage

Deze gids heeft als doel het leven van Wikireizigers simpeler te maken door hen een houvast te bieden over hoe hun artikelen te noemen. Bij geografische namen gebruikt de Nederlandse Wikivoyage de naam die in het Nederlandse taalgebied het gangbaarst is.

België[bewerken]

In België worden de Nederlandse benamingen gebruikt mits die voorkomen in het Koninklijk Besluit van goedgekeurde Nederlandse vertalingen van Belgische plaatsen of in de taalunielijst staan.

Lijst van de officiële vertalingen van plaatsnamen in België

Nederland[bewerken]

In Nederland worden de officiële benamingen gebruikt. Den Haag is een ingewikkeld geval, omdat de gemeente zowel Den Haag als 's-Gravenhage gebruikt afhangend van de situatie. Wij gebruiken, zoals de Taalunie voorschrijft, Den Haag.

Daarnaast is Friesland een uitzondering. Ook al hebben enige Friese overheden besloten om de officiële benamingen van plaatsen te verfriezen, het Nederlandse exoniem blijft natuurlijk gewoon bestaan. Omdat dit de Nederlandstalige Wikivoyage is, worden geen Friese namen in de titel gebruikt.

Andere landen[bewerken]

De Taalunie-richtlijn[bewerken]

Bij geografische namen in andere landen gebruikt de Nederlandse Wikivoyage de naam die in het Nederlandse taalgebied het gangbaarst is. Dat is niet altijd de naam die ter plaatse geldt (endoniem). Om (veelal tijdrovende) discussies over individuele namen te voorkomen geldt de Taalunie als scheidsrechter. De plaatsnaam moet consistent binnen het artikel gebruikt worden, maar alternatieve namen mogen in de inleiding van een artikel altijd vermeld worden. Bij een pagina met een exoniem als paginanaam is de vermelding van de ter plaatse gebruikte naam of namen zelfs essentieel. Dat gebeurt meestal tussen haakjes en cursief, en graag ook in het ter plaatse gebruikte alfabet, voorzover dat een ander alfabet is dan het Latijnse.

Raadpleeg de Lijst van buitenlandse aardrijkskundige namen van de Taalunie en pas de volgende regel toe:

Staat er een vermelding in de lijst? → Gebruik die vermelding.
Staat er geen vermelding? → Gebruik het endoniem, de naam die ter plaatse wordt gebruikt.

Op de algemene richtlijn (geen vermelding => endoniem) bestaan de volgende uitzonderingen:

 • Frans-Vlaanderen, een gebied waar naast Frans ook Nederlands wordt gesproken: plaatsen in dit gebied worden onder hun Nederlandse naam opgevoerd. Zie hier een lijst, eveneens opgesteld door de Taalunie.
 • Namen met anderstalige elementen met betekenissen als dal, berg, gebergte, meer, eiland, pas, kaap: hierover geeft de Taalunie het volgende aan: "Van veel namen die in principe in aanmerking kwamen voor opname in de lijst, bestaat het endoniem uit de samenvoeging van een aardrijkskundige naam met een voor- of nabepalend woord dat de aard van de benoemde entiteit beschrijft, bijvoorbeeld Victoria Falls, Estrecho de Gibraltar. In het Nederlands is het gebruikelijk bij dergelijke namen het bepalende woord te vertalen, en met deze vertaling exoniemen te vormen overeenkomstig de morfologische mogelijkheden van het Nederlands, te weten de samenstellingen van het type Victoriavallen, of lexicale verbindingen van het type Straat van Gibraltar." Bij deze gebruikelijke gang van zaken sluiten wij ons aan.

Aandachtspunten bij endoniemen[bewerken]

Als de Taalunie-richtlijn de keus voor een endoniem, een topografische naam in de taal die in de desbetreffende plaats wordt gesproken, oplevert, hou dan de volgende punten in de gaten:

 • Schrijf namen in talen die geen Latijns alfabet gebruiken (Russische, Arabische, Chinese etc.) altijd volgens het Latijnse alfabet.
 • Spel namen in talen die wel het Latijnse alfabet gebruiken inclusief de eventuele accenten of andere diakritische tekens, ligaturen en andere bijzondere tekens die hierin voorkomen. Uitzondering: het Vietnamees.
 • Wanneer een titel met dergelijke bijzondere tekens in de naam wordt gebruikt, wordt een redirect gemaakt. Deze redirect bestaat uit platte tekst, zonder diacrieten, accenten en liganden.
 • Voor Albanese namen geldt dat we steeds de onbepaalde vorm gebruiken, ook bij vrouwelijke namen, bijvoorbeeld Shkodër en Korçë en niet Shkodra en Korça. Uitzonderingen zijn de exoniemen Pristina en Tirana, en namen die bestaan uit een nomen en een genitiefbepaling, zoals Maja e Dhoksit, Gjiri i Drinit of Liqeni i Belshit (en niet Majë e Dhoksit, Gji i Drinit of Liqen i Belshit); die laatste zijn in de onbepaalde vorm agrammaticaal.
 • Niet altijd is duidelijk wat de "plaatselijke taal" is. Voor sommige meertalige gebieden bestaan dan ook specifieke afspraken over de voorkeurstaal:
 1. Voor Zuid-Tirol gelden de volgende afspraken: de pagina's worden aangemaakt onder hun Duitse naam, tenzij het Ladinisch ter plaatse de meerderheid heeft. Dan geldt de Ladinische naam.

Ten slotte: het is ook niet zo dat een alternatieve naam per se onjuist is. Bovenstaande richtlijnen zijn alleen bedoeld om de keus voor een bepaalde naam of spelling als paginatitel voorspelbaar en eenduidig te laten zijn. Het aanmaken van redirects is in alle gevallen aan te bevelen waarbij een plaats onder meer dan een naam bekend is.

Uitzonderingen[bewerken]

Zoals bij alle regels, bestaan er ook een aantal uitzonderingen:

Toekomstige nieuwe uitzonderingen op deze richtlijn dienen expliciet op deze pagina te worden aangegeven.

Districten[bewerken]

Voor districten van steden geldt een uitzondering en gebruiken we het format Stadsnaam/Districtsnaam.

Voorbeelden:

Overige aanwijzingen[bewerken]

Nog een aantal richtlijnen:

 • Gebruik hoofdletters voor de eerste letter van elke titel van een artikel. Dus: Brussel en niet brussel, New York en niet New york.
 • Vermijd lidwoorden, zoals "de" of "het". De Verenigde Staten van Amerika schrijft men dus als Verenigde Staten van Amerika.
 • Vermijd elke vorm van afkortingen. Denk hierbij aan afkortingen als St, Mt etc. Het is dus Saint-Étienne en niet St.-Étienne.
 • Vermijd tekens als & $ # in de naam van het artikel. Gebruik ze vooral niet als eerste letter van een artikel.

Verwijspagina[bewerken]

Een verwijspagina dient aangemaakt te worden als meerdere pagina's dezelfde titel nodig hebben.

We kennen bijvoorbeeld:

Er zal door Wikireizigers worden gezocht naar Groningen en deze pagina bestaat dan ook. Het is echter geen artikel maar slechts een verwijspagina waarvandaan je een van de twee (of soms meer) opties kunt aanklikken.